Współpraca

Magia i Miecz to pismo poświęcone grom fabularnym. Zajmujemy się głównie klasycznymi,  stolikowymi grami, poświęcamy również nieco uwagi larpom. Interesują nas niemal wyłącznie teksty bezpośrednio dotyczące gier oraz inspiracji do grania. Publikujemy również ilustracje, dobierając je pod kątem przystawalności tematyki do tekstu. Przyjmujemy tylko nowe, dotychczas niepublikowane teksty i ilustracje.

Kliknij aby skontaktować się z nami.

Przyjmujemy do druku:

 • scenariusze i pomysły na scenariusze przygód
 • poradniki dla graczy
 • poradniki dla mistrzów gry
 • artykuły przekrojowe, dotyczące realiów gier, tzw. almanachy
 • artykuły analizujące gry jako medium, fenomen kultury, obiekt badań naukowych,
 • artykuły dotyczące historii hobby, jego rozwoju, teksty wspominkowe
 • artykuły dotyczące hobby i fandomu w Polsce i za granicą

Nie publikujemy niezamówionych recenzji.

Zastrzegamy sobie prawo do skrótów i poprawek w tekstach. Drobne poprawki redakcyjne, korekta literówek, zmiany stylistyczne wprowadzane są automatycznie i bez konsultacji z autorem. Większe zmiany, głównie merytoryczne, konsultowane są z autorami na drodze mailowej.

Nie przechowujemy i nie zwracamy nadesłanych materiałów, ale za to zobowiązujemy się do odpowiedzenia na każdy mail.
Jeśli masz ochotę podjąć z nami współpracę, napisz, w czym czujesz się najlepiej. Przyślij swoje portfolio tekstów lub grafik. Na pewno przejrzymy je dokładnie i skontaktujemy się z Tobą.

Grafiki prosimy przesyłać w formacie .tiff lub .png i rozdzielczości min. 300 dpi.

Prosimy o przesyłanie tekstów w formacie RTF lub DOC. Teksty powinny być kompletne, a jeśli mają zawierać treści graficzne, prosimy o gotowe rysunki lub szkice poglądowe. Teksty powinny liczyć od trzech do dwunastu stron według poniższego formatowania:

 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12,
 • interlinia: 1,5 wiersza,
 • marginesy znormalizowane (2,5 cm z każdej strony),
 • wyjustowanie tekstu (równoczesne wyrównanie do lewego i prawego marginesu,
 • niestosowanie tzw. twardego enteru oraz dodatkowych spacji w celu wyrównania tekstu bądź przeniesienia jego części do kolejnego wersu,
 • niewyróżnianie tekstu poprzez rozstrzelone odstępy między znakami (w tym celu można użyć kursywy lub pogrubienia).

Cytaty:

 • wyróżniamy kursywą, wszystkie przytoczenia powinny pozostać w tekście głównym,
 • w przypadku opuszczenia fragmentu cytowanego tekstu stosujemy nawiasy kwadratowe […],
 • dla oznaczenia cytatu przytaczanego w obrębie cytatu należy użyć normalnego kroju,
 • przypisy: rozmiar czcionki 10, interlinia pojedyncza, stosowane skróty: zob., por., tamże, przeł., oprac., wyb., wyb. i wstęp, posł. dz. cyt., tegoż, tejże.

Adresy bibliograficzne źródeł:

 • Autor, Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.
 • Autor, Tytuł tekstu, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. …, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.
 • Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok, numer, numer strony.
 • Autor, Hasło słownikowe, w: tegoż/tejże, Słownik…, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.
 • Autor, Hasło słownikowe, w: Słownik…, red. ….., wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony.
 • Słownik…, red. ….., wydawnictwo, miejsce i rok wydania, tytuł hasła zapisany kursywą [bez podania numeru strony]
 • Należy podać pełen adres oraz dokładną datę korzystania z danej strony. http://www.domena.pl/katalog/katalog/artykul.html, data dostępu: 30.04.2014.

Kliknij aby skontaktować się z nami.